KALLAXÖN STOR FRITIDSHUSTOMT på omtyckta landnära Kallaxön. El och sommarvatten finns vid tomtgräns. Orörd friköpt naturtomt om 1702 m². Fin skogsmark med gott om bär samt fina stenhällor. Väg från stranden fram till nedanför tomten sträckan är ca 300m. Fastigheten har andel i sommarvatten, grönytor/badplats samt hamnområde på ön. (möjligt att mot egen kostnad utöka bryggan för båtplats) Åk ut och titta skyltat!

OBJEKTSTYP

Luleå Kallax 13:18 Fritidshustomt

Storlek

Tomtarea: 1 702 m²

Byggnadssätt

Vatten & avlopp: Sommarvatten finns vid tomtgräns. Avlopp saknas.

Ekonomi

Pris 250 000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärdet är 97000 kr (fastställt avseende år 2021) Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark ,

Driftskostnad

Uppskattad total driftskostnad : 450 kr/år, varav

Väggemenskap : 450 kr

Summa : 450 kr/år

450kr per år för sommarvatten/grönområde. (storviksbergets samfällighetsförening) Vid inkoppling och brukande av sommarvattnet ökar kostnaden något.

Servitut, planbestämmelser m m

Rättigheter-last: Luleå Kallax ga:30 Samtliga grönområden jämte badplats samt gångvägar.
Luleå Kallax ga:32 Hamnområde.
Luleå Kallax ga:34 Vattenanläggning omfattande borrbrunn med pump och pumphus och vattenledningar med tillhörande armaturer fram till förbindelsepunkter vid respektive delaktig fastighet.

Planbestämmelser: Byggnadsplan: Kallax 1986-06-10

Vägbeskrivning

Ut från Kallaxbåthamn höger. Sedan rakt in vänster just före elledningen som är dragen över från fastlandet till Kallaxön.

Övrigt

Möjligt att mot egen kostnad anpassa bryggan på ön för egen båtplats. Förtur för båtplats på fastlandet finns mot kostnad för ägare av fastighet på ön. I Kallaxskärgårdens samfällighet finns 162 platser och varje plats hänger ihop med att man har en fastighet i skärgården nära byn Kallax dvs Kallaxön, Granholmen och Bergön. Föreningen har en egen hemsida på http://kssf.kallax.nu

Kallaxön är en ö i södra delen av Lule skärgård som är en del av Norrbottens skärgård utanför byn Kallax, i närheten av Luleå flygplats. Ytan är cirka 350 hektar. Öns högsta punkt är Strömmingsvarpberget, cirka 30 meter över havet.

Båtklubben Neptun har en anläggning på Granholmen i sydvästra delen av ön, där besökare kan angöra. Vid den gamla fältspatgruvan finns en annan allmän brygga.

Vintertid plogas en isväg i privat regi från hamnen i Kallax by ut till Kallaxön och grannön Bergön. Isvägen är vanligtvis öppen från början av februari till en bit in i april.

Fakta om bostaden

OMRÅDE

Kallaxön 62 - Kallaxön

PRIS

250 000 kr eller högstbjudande

Tomtarea

1 702 m²

Typ

Friköpt

Möjligt tillträdesdatum:

Omgående enligt överenskommelse.

Fastighetsbeteckning :

Kallax 13:18

Dokument och länkar

Intresseanmälan

Ansvarig Mäklare

Visbymaklarna

Magnus Nilsson

Tel: 070-960 99 14

Email: magnus@lgniemi.se

Karta